Thành viên câu lạc bộ ceo

Viết bởi Administrator - 2013-05-23 00:00:00
image

CÔNG TY TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS VIỆT NAM
Đại diện : Bà. Đinh Thị Quỳnh Vân  - Tổng Giám Đốc 
Địa chỉ :  -  tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark 72,đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội - tầng 4, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1,Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84-4) 3946 2246 - (84-8) 3823 0796
Fax : (84-4) 3946 0705 - (84-8) 3825 1947
Email : dinh.quynh.van@vn.pwc.com - quach.t.chau@vn.pwc.com - tony.dangquoctuan@vn.pwc.com.
Website : www.pwc.com/vn
Ngành nghề kinh doanh : dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, dịch vụ đảm bảo, dịch vụ tư vấn thuế và luật.

Giới thiệu về công ty : 

PwC, thương hiệu hàng đầu trên thế giới về dịch vụ kiểm toán, dịch vụ tư vấn thuế, luật và tư vấn chuyên nghiệp, đã có mặt tại Việt Nam 20 năm. Với gần 650 nhân viên ở 2 văn phòng Hà Nội và Tp. HCM, PwC Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đã đóng góp to lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển thị trường dịch vụ kiểm toán độc lập và dịch vụ tư vấn thuế tại Việt Nam.

PwC Việt Nam hỗ trợ các khách hàng tổ chức và cán hân tạo ra giá trị mà họ tìm kiếm. PwC Việt Nam là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 184.000 nhân viên luôn tận tâm cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý và tư vấn quản lý và tài chính chất lượng cao.

Tại Việt Nam, PwC thành lập văn phòng tại Hà Nội và TPHCM năm 1994. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi với gần 650 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc nền kinh tế đổi mới của Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên khắp Việt Nam.

PwC Việt Nam có mối quan hệ tốt với các bộ ngành then chốt, các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp nhà nước, công ty tư nhân, các tổ chức thương mại và các nhà tài trợ vốn ODA. Chúng tôi còn có một công ty luật 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tư Pháp cấp giấy phép có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh và một chi nhánh tại Hà Nội.

image

PRICEWATERHOUSECOOPERS (VIETNAM) LTD
Representation: Mrs. Quynh Van, Dinh Thi  - CEO
Address : 16th Floor, Keangnam Hanoi Landmark 72,Pham Hung St., Tu Liem, Hanoi  -  4th Floor, Saigon Tower, 29 Le Duan, District 1, Ho Chi Minh City
Tel :(84-4) 3946 2246 - (84-8) 3823 0796 
Fax : (84-4) 3946 0705 - (84-8) 3825 1947
Email : dinh.quynh.van@vn.pwc.com - quach.t.chau@vn.pwc.com - tony.dangquoctuan@vn.pwc.com
Website : www.pwc.com/vn
Business activities : ‡advisory services, assurance services, tax & legal services

Introduction :

"PwC, one of the global leading providers of assurance, tax, legal and advisory services, have been present in Vietnam for 20 years. With approximately 650 professional staff currently in two offices in Hanoi and HCMC, PwC is recognized by the Prime Minister to have made significant contribution to the development of independent auditing and tax profession in Vietnam."

PwC Vietnam helps organisations and individuals create the value they're looking for. We're a member of the PwC network of firms in 157 countries with more than 184,000 people who are committed to delivering quality in assurance, tax, legal and advisory services.

In Vietnam, we established offices in Hanoi and HCMC in 1994. Our team of approximately 650 local and expatriate staff has a thorough understanding of the transitional local economy of Vietnam and a wide knowledge of policies and procedures covering investment, tax, legal, accounting and consulting matters throughout Vietnam.

PwC Vietnam has built strong relationships with key ministries, financial institutions, state owned enterprises, private companies, commercial organizations and the ODA community. We also have a foreign law company in Vietnam, licensed by the Ministry of Justice with a head office in Ho Chi Minh City and a branch office in Hanoi.

Ban Thường Vụ